Admin Master - Sở tư pháp - Nam Định Thông báo: "Từ ngày 18/04/2017 phần mềm Quản lý văn bản và điều hành thay đổi giao diện, xin ý kiến đóng góp của các anh, chị";